Izet
112 Articles0 Comments

Kalač: Ostvarićemo dobar rezultat u Petnjici

Kalač: Ostvarićemo dobar rezultat u Petnjici – Sandžak PRESS Bošnjački narod skupo plaća podršku Bošnjačkoj stranci jer nijedno od vitalnih pitanja, za koje se ova partija zvanično zalaže, nije ost…