NASTAVLJAJU SE RADOVI NA TRPEŠKOJ DŽAMIJI I VAKUFSKOJ KUĆI