Džemat Murovac/Javorova

Izgradnja džamije u selo Murovac u Južnom Sandžaku odpočeta je sa izgradnjom u periodu najveće hiper-inflacije gde je cijena jednog bloka bila 0,20 pferinga i sav ostali građevinski materijal je bi…

Alija Izetbegović

Poslednji    Selam     našem    Predsjedniku    Aliji    Izetbegoviću          Islamska Deklaracija ŽIVOTNI PUT I BIOGRAFIJA ALIJE IZETBEGOVIĆ        (1925-2003)      Alija Izetbegović, nedvosmisle…