Dr.Azem Kožar

Prof. dr. Kožar Azem, Dekan BIOGRAFIJA  Azem Kožar je rođen 1. 12. 1947. godine u Trpezima kod Ivangrada (Sandžak, Crna Gora).Osnovnu školu završio je u mjestu rođenja, a srednju (Učiteljsku –…