Dr.Mihad Cikotić

Ime i prezime:                                 Prof.dr.Mihad Cikotić Datum, mjesto i država rođenja: 17.06.1965, Trpezi, Berane, Republika Crna Gora Preselio na Ahiret:   Subota, 21 maja 2016 godin…

Dr. Rifat Škrijelj

Prof. dr. Rifat Škrijelj preuzeo funkciju rektora Univerziteta u Sarajevu  Biografija; Rifat Škrijelj  rođen je 1961. u Crnoj Gori. Od 1981. do 1987. godine pohađa studij biologije na Prirodno-mate…

Dr. Isat Skenderović

BOŠNJACI BOSNE I HERCEGOVINE I SANDŽAKA U BORBI ZA OČUVANJE BOŠNJAČKOG IDENTITETA Dr. sc. Isat SKENDEROVIĆ, univerzitetski profesor i član Izvršnog i Opštinskog odbora SDA Tuzla Uloga profesora u p…

Dr. Izet Šabotić

dr. sc. Izet Šabotić, vanredni profesor Rođen 03. juna 1964. godine u mjestu Tucanjama kod Berana – Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju završio u mjestu rođenja, a Pedagošku akademiju u Skop…

Dr.Šerbo Hrastoder

BIOGRAFIJA Profesor dr. akademik Rastoder Šerbo rođenje 13.08.1956. godine u Radmancima, opština Petnjica, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru. Diplomirao je na Filozofskom fakul…

Dr.Azem Kožar

Prof. dr. Kožar Azem, Dekan BIOGRAFIJA  Azem Kožar je rođen 1. 12. 1947. godine u Trpezima kod Ivangrada (Sandžak, Crna Gora).Osnovnu školu završio je u mjestu rođenja, a srednju (Učiteljsku –…

Dr. Selmo Cikotić

Selmo Cikotić Selmo Cikotić (Ivangrad, 25. januar 1964. – ) je bosanskohercegovački političar porjeklom iz Crne Gore. Trenutno vrši fuknciju Ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Aktivan je č…