Dr.Sefer Međedović

PROMOVIRANA KNJIGA „STVARNO PRAVO“ AUTORA PROF. DR. SEFERA MEĐEDOVIĆA Izvod iz biografije: Prof. dr. Sefer Međedović je rođen 1952. godine u Beranama gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Prav…

Džemat Wattwil-IKC “Rah. Faruk Demić”

30. April 2003 god. IKC “Rah. Faruk Demić” – “Džemat Wattwil”, Osnivanje: Na inicijativu hadži Izeta Osmanovića, dana 25 Zu-l-hidždže 1423 H.G. t.j.16 Februara 2003 go…