Dr. Aćif Skenderović

dr. Aćif Skenderović Biografija  Doktor Aćif  Skenderović, sin Halila, a unuk Rašidov, rođen je 4. aprila 1938. godine u selu Trpeze, općina Berane u Republici Crna Gora. Osnovno obrazovanje završi…