Mula Jaho Osmanović

Mula Jaho Osmanović

Mula Jaho Osmanović, rođen 1915 godine u selo Kalica, opština Petnjica, Južni Sandžak, (Crna Gora). Od oca Feka i majke Ajkune, rođene Ahmetović iz Pešterskog sela Đerekare, kao dijete ostaje siroč…