Dr. Izet Šabotić

dr. sc. Izet Šabotić, vanredni profesor Rođen 03. juna 1964. godine u mjestu Tucanjama kod Berana – Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju završio u mjestu rođenja, a Pedagošku akademiju u Skop…