AGOVIĆ ODGOVORIO OO BS PETNJICA: ŽELJE ZA PRINUDNOM UPRAVOM VAM SE NEĆE OSTVARITI, JER MI RADIMO, STVARAMO I FUNKCIONIŠEMO