AKCIJA MJEŠTANA MZ JAVOROVA/MUROVAC/POROČE: KRENULI SAMI DA POPRAVE PUT, OČEKUJU POMOĆ DRŽAVE I OPŠTINE