Apel reisu-l-uleme političkim liderima da ne zloupotrebljavaju krizu