IZET

Dr. Zukorlić: Ažurirati birački spisak manjina, omogućiti i dijaspori da glasa