Dr. Zukorlić: Dodjela Nobelove nagrade Handkeu je bruka i pogrešan potez Evrope kojeg će se jako dugo stidjeti