IZET

FATIMA REBRONJA: MOJ OTAC TALE ĐUKIĆ JE SPAŠAVAO, A NE UBIJAO LJUDE