GLAVNI IMAM MEDŽLISA IZ PETNJICA: VJERNICI NA BAJRAM NAMAZ DA DOĐU SA ZAŠTITNIM MASKAMA I SEDŽEDAMA