I MLADI DPS PETNJICA NA RASPOLAGANJU OPŠTINSKOM TIMU ZA ZAŠTITU