KO SU ODBORNICI NOVOG SAZIVA PETNJIČKOG PARLAMENTA