Memić pokušava da izazove incident vrijeđajući odbornike SPP-a