Muftija Kujević: Rješenje suda o uklanjanju prepreka je zloupotreba institucija