IZET

Muhadžeri: Tunel između Rožaja i Peći biće veza sa autoputevima ka Srbiji i Skoplju