MURATOVIĆ: VIŠE OD 25 GODINA JE TREBALO ZA MAGISTRALU DO PETNJICE, KOLIKO TREBA DA ČEKAMO ZA OSTALE PROJEKTE