IZET

Muslimane u Subotici će ezan sa munare pozivati na džuma namaz