Najveće stado ovaca na Balkanu: Kurtagići čuvaju preko hiljadu grla