IZET

NOVA LAŽ – Profesora sa DUNP-a prikazali kao “Zukorlićevog profesora koji vrijeđa Turke”