Novi Pazar: Raste broj pregleda i hospitalizovanih pacijenata