NVO CENTAR ZA SEOSKI RAZVOJ: UREDIMO I ČUVAJMO DIVAN BAŠTU