OKAČENE TABLE SA NAZIVIMA ULICA I BROJEVIMA: RADIO PETNJICA NA ADRESI CENTAR 3 BROJ 1B