PETNJIČKA STANICA POLICIJE: PRIDRŽAVAJTE SE UREDBE O ZABRANI MEĐUGRADSKOG SAOBRAĆAJA