IZET

Početak izgradnje autoputa BG-SA, trase koja ne veže Sandžak počinje u junu