Poruka BKZ Švicarske akademiku Zukorliću – Mogu da te mrze jer ne smiju da ti se dive