IZET

Potvrđena akreditacija Internacionalnog univerziteta kao naučno-istraživačke ustanove