RASTODER: BITI PROTIV NEČEGA NE ZNAČI BITI ZA NEKOGA