IZET

SDA: Oduzimanje mandata Džudžu logičan postupak