Srbi tokom noći oragnizirali straže kako bi čuvali džamije