ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE Na Predlog Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica