Zukorlić: Talas pravde i pomirenja se širi – Pored Sandžaka, imat ćemo odbore širom Srbije