Džemat Rasovo

Džamija Rasovo sa visine Bijelo Polje: Otvoren Islamski centar u Rasovu Bijelo Polje – Islamski centar u Rasovu svečano je otvoren u petak 08.11.2013. u prisustvu brojnih vjernika i predstavnika vj…

Džemat Lozna

Lozanska džamija sa osvrtom na prošlost kraja Naselje Lozna kod Bijelog Polja je jedno od centralnih bihorskih naselja. Nalazi se u u dolini između brda Strmice sa južne strane, Crniškog Gradca sa …

Džemat Murovac/Javorova

Izgradnja džamije u selo Murovac u Južnom Sandžaku odpočeta je sa izgradnjom u periodu najveće hiper-inflacije gde je cijena jednog bloka bila 0,20 pferinga i sav ostali građevinski materijal je bi…