Ćamil Sijarić

 Ćamil Sijarić, biografija,  1913-1989 Ćamil Sijarić bošnjački je pisac, porijeklom iz Sandžaka. Rođen je 1913. godine u Šipovici kod Bijelog Polja. Još kao dječak ostao je bez oba roditelja. Osnov…