Dr. Šemsudin Hadrović

Dr. Šemsudin Hadrović (Bosanskohercegovačka podrinjaska stranka-BPNS) je rođen 1956. godine u općini Berane u Crnoj Gori. Osnovnu i srednju školu je završio u Peći. Medicinski fakultet i specijaliz…