Osman Hrastoder

Sandžačko-Bihorski Gazija Osman Hrastoder                                            Osman ef. Hrastoder je rođen 1882 god u Radmancima opština Petnjica a od oca Avdulaha (Muratovog) i majke Umke r…