Džemat Lozna

Lozanska džamija sa osvrtom na prošlost kraja Naselje Lozna kod Bijelog Polja je jedno od centralnih bihorskih naselja. Nalazi se u u dolini između brda Strmice sa južne strane, Crniškog Gradca sa …