ZSD-e / Aktivnosti

Zajednica Sandžačke dijaspore Frankfurt 12 April 2003 Z S D–Programska načela O nama Centrala Oblasti Aktivnosti Pristupnica Geografske Karakteristike Sandžaka:       ZAJEDNICA SANDŽAČKE DIJA…

ZSD-e / Sandžak-Karakteristike

ZAJEDNICA SANDŽAČKE DIJASPORE Sandzak Stanovnika; 530 000 Povrsina; 8 687 KM kvadratnih Granice sa: Bosnom, Srbijom, Kosovom, Albanijom i Crnom Gorom Glavni grad; Novi Pazar Opstine; Novi Pazar, Tu…