GRAD BIJELO POLJE

Opšti podaci  Smještena na sjeveroistoku Crne Gore uz magistralni put i prugu Beograd–Bar, uokvirena s juga planinom Bjelasicom (2.137 m) a sa sjevera Lisom (1.509 m), površine 924 km2 sa 46.051 st…

GRAD PETNJICA

Petnjica nekad i sad Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za…

Grad Berane

  Beranski Sandžak Opstina Berane zahvata juzni dio Sandzaka i centar je cijeline poznate pod nazivom Gornje Polimlje. Podrucije opstine se prostire na oko 717 km2 na kome zivi oko 48.000 stanovnik…