Kur'an – Njemački

Kur’an s prevodom na njemački jezik – Njemački Prevod Kur’ana na njemački jezik. https://islamhouse.com/bs/books/59081/      

Kur` an Časni

Kur'an na Bosanskom jeziku El-Fatiha El-Bakare Alu ‘Imran En-Nisa’ El-Ma’ide El-En‘am Al-A‘raf El-Enfal Et-Tevba Yunus Hud Jusuf Er-Ra‘d Ibrahim El-Hidžr En-Nahl El-Isra’ El-Kehf Merjem Ta-Ha El-En…

Odbor IZ Bijelo Polje

Odbor Islamske zajednice Bijelo Polje u svom sastavu ima sledeće džemate: Medžlis IZ BP – Bijelo Polje, Montenegro, Islamska zajednica u.CrnojGori islamic community in Bijelo Polje, Montenegr…

Džamije u Sandžaku-Fatih Hadžić

DŽAMIJE U SANDŽAKU, AUTORA FATIHA HADŽIĆA Biografija Fatih Hadžić je rođen u Rožajama 1985. godine. Diplomirani je grafičar, profesor likovne kulture. Imao je 11 samostalnih i više kolektivnih izlo…