Dr.Šerbo Hrastoder

BIOGRAFIJA Profesor dr. akademik Rastoder Šerbo rođenje 13.08.1956. godine u Radmancima, opština Petnjica, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru. Diplomirao je na Filozofskom fakul…