Dr. Rifat Škrijelj

Prof. dr. Rifat Škrijelj preuzeo funkciju rektora Univerziteta u Sarajevu  Biografija; Rifat Škrijelj  rođen je 1961. u Crnoj Gori. Od 1981. do 1987. godine pohađa studij biologije na Prirodno-mate…