ZSD-e / Aktivnosti

Zajednica Sandžačke dijaspore Frankfurt 12 April 2003 Z S D–Programska načela O nama Centrala Oblasti Aktivnosti Pristupnica Geografske Karakteristike Sandžaka:       ZAJEDNICA SANDŽAČKE DIJA…

ZSD-e / Sandžak-Karakteristike

ZAJEDNICA SANDŽAČKE DIJASPORE Sandzak Stanovnika; 530 000 Povrsina; 8 687 KM kvadratnih Granice sa: Bosnom, Srbijom, Kosovom, Albanijom i Crnom Gorom Glavni grad; Novi Pazar Opstine; Novi Pazar, Tu…

Dr. Šemsudin Hadrović

Dr. Šemsudin Hadrović (Bosanskohercegovačka podrinjaska stranka-BPNS) je rođen 1956. godine u općini Berane u Crnoj Gori. Osnovnu i srednju školu je završio u Peći. Medicinski fakultet i specijaliz…

Dr.Sefer Međedović

PROMOVIRANA KNJIGA „STVARNO PRAVO“ AUTORA PROF. DR. SEFERA MEĐEDOVIĆA Izvod iz biografije: Prof. dr. Sefer Međedović je rođen 1952. godine u Beranama gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Prav…