AGOVIĆ OBIŠAO UGROŽENA DOMAĆINSTVA: OPŠTINA I VLADA ĆE POMOĆI U SANIRANJU ŠTETE