Novi Pazar

Geografija Položaj Novi Pazar je ekonomski i kulturni centar Sandžaka. Nalazi se na 290km južno od Beograda, na dionici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom m…